Month: April 2014

Promovarea ofertei din învăţământul profesional

Proiectul metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat cu durata de 3 ani prevede că inspectoratele şcolare judeţene/ al municipiului Bucureşti vor publica lista cu unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesionalMai mult

Burse pentru elevii de la şcolile profesionale

Elevii din învăţământul profesional cu durata de 3 ani beneficiază de susţinere financiară, în conformitate cu prevederile legale, prin “Bursa Profesională” aprobată prin HG nr. 1062/2012. Se menţine astfel bursa de 200 lei lunar peMai mult