2.500 de locuri, scoase la concurs de USAMV Cluj

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca scoate la concurs aproape 2.500 de locuri pentru anul universitar 2021-2022. Sesiunea de admitere începe în 12 iulie 2021.

Dintre locurile scoase la concurs, aproape 1.400 sunt bugetate, au anunțat reprezentanții universității.

Astfel, pentru anul universitar 2021-2022, pentru învățământul cu frecvență și la distanță (ID), la studiile de licenţă, sunt 840 de locuri bugetate şi 797 cu taxă.

Acestea sunt în cadrul celor 28 de programe de studiu acreditate la cele cinci facultăți: Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură, Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii, Facultatea de Medicină Veterinară și Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor.

22 de locuri pentru absolvenții din liceele de la sate

Din cele 840 de locuri bugetate la nivel de licență, 717 sunt repartizate statistic, 94 sunt alocate pe domenii prioritare de dezvoltare a României, 22 revin absolvenților de licee situate în mediul rural, iar alte șapte locuri sunt destinate candidaților de etnie romă.

În oferta educațională a USAMV Cluj-Napoca, pentru românii de pretutindeni există 57 de locuri în total, studii de licență (33, din care 13 cu bursă) și la master (24, din care 6 cu bursă).

Cum se face selecția candidaților

Înscrierile pentru studiile universitare de licenţă vor avea loc și în acest an, atât online, cât și on-site, între 12 iulie și 24 septembrie 2021.

Selecția candidaților USAMV Cluj-Napoca la studiile universitare de licență (pe domenii și programe de studii) se face prin concurs de admitere după media obținută la examenul de bacalaureat, cu o pondere de 100%, la Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură, Facultatea de Zootehnie (domeniul Zootehnie).

La Facultatea de Zootehnie, însă domeniul Biotehnologii, ponderea mediei de bacalaureat va avea 90%, iar acesteia i se adaugă la media finală un eseu motivational, care va avea 10% pondere.

Noutăți față de anul trecut

De asemenea, spre deosebire de sesiunea de admitere din 2020, la Facultatea de Medicină Veterinară se vor lua în calcul următorii indicatori: linia de studiu în limba romană – media bacalaureat – 60%, probă teoretică, test grilă Biologie clasa a XI-a – 20%, respectiv probă teoretică, test grilă Chimie clasa a X-a – 20%.

La linii de studiu în limba engleză și limba franceză – media de bacalaureat sau echivalent (90%), iar la aceasta se adaugă experiența în voluntariat în domeniul creșterii și protecției animalelor (cu atestate și/sau recomandări, pondere de 10%).

La linia de studiu în limba română, probele teoretice se susțin on-site în etapa de înscriere corespunzătoare, în spații special amenajate din universitate. Dacă înscrierea se realizează online, aceasta va fi completă doar după susținerea probelor teoretice.

Rector: „Așteptăm cu încredere noua generație de studenți”

”Este important de știut că, în situația în care condițiile de biosecuritate nu vor permite deplasarea candidaților, datorită evoluției pandemiei, admiterea la Medicină Veterinară, linia de studiu în limba română, se va face doar pe baza mediei de la bacalaureat.

Am trecut cu toții peste un an dificil, cu multe provocări și încercăm în permanență să găsim soluțiile viabile pentru studenții noștri, precum și pentru cadrele didactice și angajați. Așteptăm cu încredere noua generație de studenți la universitatea noastră”, a precizat rectorul USAMV Cluj-Napoca, prof. dr. Cornel Cătoi.

Oferta pentru masterat și doctorat

Oferta educaţională pentru cele 27 de programe de masterat cuprinde 450 de locuri la buget şi 314 de locuri cu taxă.

Perioada de înscriere pentru studiile universitare de masterat, în aceleași condiții ca și la licență, este între 12 iulie – 24 septembrie.

Pentru studiile universitare de doctorat, de asemenea cu înscriere online și on-site, sunt alocate 78 de locuri, din care 39 cu bursă.

În total, USAMV Cluj-Napoca scoate la concurs pentru anul universitar 2021-2022, 1.368 locuri bugetate și 1.111 locuri cu taxă.

Calendarul admiterii 2021

  • 12 iulie – 6 august 2021, sesiunea I de admitere, pentru studii de licență și masterat;
  • 6 septembrie – 24 septembrie 2021, sesiunea a II-a de admitere, pentru studii de licență și masterat;
  • 6 septembrie – 17 septembrie 2021, sesiune admitere studii doctorale.

Detalii despre admiterea 2021 la USAMV Cluj-Napoca se pot găsi pe site-ul dedicat.

De asemenea, probele de concurs pentru fiecare facultate sunt detaliate pe același portal. 

Comments

comments