Monthly Archives: June 2016

A început Bacalaureatul 2016: peste 137.000 de absolvenţi de liceu la examenul oral de limba română

Luni, 13 iunie, a început prima sesiune a examenului de Bacalaureat, la care s-au înscris 137.444 de absolvenţi de liceu, prima probă fiind evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, anunţă Ministerul Educaţiei.

“În vederea susţinerii examenului naţional de Bacalaureat (sesiunea iunie-iulie 2016) s-au înscris 137.344 de absolvenţi de liceu. Dintre aceştia, 114.993 de candidaţi (71,23%) provin din promoţia curentă, iar 22.351 de candidaţi (28,77%) provin din seriile anterioare. În funcţie de forma de învăţământ absolvită, elevii înscrişi (toate promoţiile) sunt distribuiţi astfel: 133.410 – zi, 1.851 – seral şi 2.083 – frecvenţă redusă”, transmite Ministerul Educaţiei printr-un comunicat de presă.

Instituţia informează că, potrivit datelor, în anul şcolar 2015-2016 există înregistraţi 161.448 de elevi în anii terminali de liceu.

Prima sesiune începe luni, 13 iunie, cu proba orală la limba română, care se va desfăşura pe parcursul a trei zile. În intervalul 15-17 iunie va avea loc evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă iar în perioada 21-24 iunie se va desfăşura evaluarea competenţelor digitale. Probele orale se încheie cu evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională, programată între 27 iunie şi 1 iulie.

“Subiectele pentru probele de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi cuprind texte literare şi nonliterare, funcţionale şi nonfuncţionale, cu un grad de complexitate care să permită tratarea lor integrală în maximum 10-15 minute. Rezultatul obţinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător grilei aprobate la nivel naţional: experimentat, avansat şi mediu”, mai transmite Ministerul Educaţiei.

Probele scrise ale examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2016, încep luni, 4 iulie, cu examenul la Limba şi literatura română.

La nivelul judetului Cluj sunt înscrişi la această sesiune a examenului de Bacalaureat 4.009 candidaţi, 3.548 din promoţia curentă, iar 461 din promoţii anterioare.

Statisticile arată că aproape 28% din copiii de vârstă şcolară din România nu merg la şcoală

Numărul copiiilor din România care frecventează şcoala este de 3,64 milioane, adică 72,2% din totalul celor care au împlinit vârsta şcolară, în timp ce 27,8% din copiii români nu frecventează şcoala, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). Rata de părăsire timpurie a şcolii rămâne în România la unul dintre cele mai mari niveluri din Europa, în special în mediul rural.

Din cauza acţiunilor insuficiente de stimulare a frecventării şcolii, copiii săraci au mari dificultăţi în ceea ce priveşte accesul la educaţie, potrivit unui raport al Comisiei Europene, publicat recent. Astfel, în România, rata de părăsire timpurie a şcolii a fost de 18,1 % în 2014, cu aproape şapte puncte procentuale peste media de la nivelul UE şi obiectivul naţional din cadrul Strategiei Europa 2020.

La 1 ianuarie 2016, numărul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani, care aveau domiciliul în România, a fost de 3,98 milioane, în scădere cu 23,4 mii comparativ cu anul anterior, potrivit datelor INS. Mai mult de atât, numărul tinerilor cu vârsta mai mică de 18 ani scade şi ca pondere din totalul populaţiei, până la 17,9%, o tendinţă care are ca efect îmbătrânirea rapidă a populaţiei.

La începutul anului şcolar 2015/2016, populaţia şcolară era de 3,64 milioane de copii, care frecventau 7.108 de unităţi şcolare, unde predau 237.443 cadre didactice. Din totalul populaţiei şcolare, numărul copiilor din creşe şi grădiniţe era de 553.553, al elevilor din clasele primare şi gimnaziale de 1,7 milioane, iar al celor din învăţământul liceal de 673.615. Din numărul total de elevi înscrişi la începutul anului şcolar 2015/2016, 2,5 milioane frecventau şcoala la forma de învăţământ de zi.

Bacalaureatul 2016 începe luni, 13 iunie

Absolvenţii de clasa a XII-a au încheiat anul şcolar pe 3 iunie, urmând ca în perioada 13 iunie – 8 iulie să susţină probele examenului de Bacalaureat. Ultima zi de cursuri, este, totodată, şi ultima zi de înscriere la prima sesiune de Bacalaureat.

Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei, vineri, 3 iunie, se încheie cursurile pentru clasele a XII-a şi a XIII-a. Tot în aceeaşi zi se încheie şi perioada de înscriere pentru susţinerea examenului de Bacalaureat. Ei au avut la dispoziţie cinci zile pentru înscriere, respectiv de pe 30 mai până pe 3 iunie.


Calendarul Bacalaureatului

3 iunie 2016 – Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

13 – 15 iunie 2016 – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română

15 – 17 iunie 2016 –  Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă

21 – 24 iunie 2016 – Evaluarea competenţelor digitale

27 iunie – 1 iulie 2016 – Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională

4 iulie 2016  – Limba şi literatura română – probă scrisă

5 iulie 2016 – Limba şi literatura maternă – probă scrisă

6 iulie 2016 – Proba obligatorie a profilului  – probă scrisă

8 iulie 2016 – Proba la alegere a profilului şi specializării  –probă scrisă

12 iulie 2015 – Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00)

12 iulie 2015 – Depunerea contestaţiilor (orele 16,00 – 20,00)

13 -15 iulie – 2015 Rezolvarea contestaţiilor

16 iulie 2015 – Afişarea rezultatelor finale