Monthly Archives: April 2014

Promovarea ofertei din învăţământul profesional

Proiectul metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat cu durata de 3 ani prevede că inspectoratele şcolare judeţene/ al municipiului Bucureşti vor publica lista cu unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani şi oferta de pregătire a acestora în broşura admiterii în învăţământul liceal de stat. De asemenea, inspectoratele şcolare judeţene vor realiza activităţi de prezentare şi promovare a ofertei locale a învăţământului profesional, împreună cu unităţile de învăţământ şi cu operatorii economici parteneri.

Burse pentru elevii de la şcolile profesionale

Elevii din învăţământul profesional cu durata de 3 ani beneficiază de susţinere financiară, în conformitate cu prevederile legale, prin “Bursa Profesională” aprobată prin HG nr. 1062/2012. Se menţine astfel bursa de 200 lei lunar pe care o primesc încă din 2012 toţi elevii care frecventează învăţământul profesional. Pe lângă această bursă, elevii din învăţământul profesional pot beneficia şi de susţinere financiară, stimulente şi alte forme de sprijin acordate de compania la care fac practica.

Condiţii pentru înscrierea în învăţământul profesional

Anul şcolar 2014-2015 va fi primul în care învăţământul profesional nou-introdus va avea o durată de 3 ani, din clasa a IX-a până în clasa a XI-a.

  • Elevii de clasa a VIII-a se pot înscrie în mai 2014 în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, organizat în şcolile unde există un contract cu cel puţin o firmă unde elevii îşi vor face practica.

Vezi când încep înscrierile în învăţământul profesional!

În luna mai încep înscrierile elevilor de clasa a VIII-a în învăţământul profesional cu durata de 3 ani; candidaţii respinşi sau cei care doresc să renunţe la locul ocupat în şcoala profesională se pot înscrie la admiterea în învăţământul liceal.

Prevederile fac parte din Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat cu durata de 3 ani pentru anul şcolar 2014-2015, care a fost pusă în dezbatere de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Învăţământul profesional, în cadrul căruia elevii fac practica direct la angajator, a fost lansat de fostul ministru al Educaţiei, Daniel Funeriu, iar ministrul Remus Pricopie a majorat durata acestuia, la 3 ani.