Tag Archives: copii

Statisticile arată că aproape 28% din copiii de vârstă şcolară din România nu merg la şcoală

Numărul copiiilor din România care frecventează şcoala este de 3,64 milioane, adică 72,2% din totalul celor care au împlinit vârsta şcolară, în timp ce 27,8% din copiii români nu frecventează şcoala, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). Rata de părăsire timpurie a şcolii rămâne în România la unul dintre cele mai mari niveluri din Europa, în special în mediul rural.

Din cauza acţiunilor insuficiente de stimulare a frecventării şcolii, copiii săraci au mari dificultăţi în ceea ce priveşte accesul la educaţie, potrivit unui raport al Comisiei Europene, publicat recent. Astfel, în România, rata de părăsire timpurie a şcolii a fost de 18,1 % în 2014, cu aproape şapte puncte procentuale peste media de la nivelul UE şi obiectivul naţional din cadrul Strategiei Europa 2020.

La 1 ianuarie 2016, numărul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani, care aveau domiciliul în România, a fost de 3,98 milioane, în scădere cu 23,4 mii comparativ cu anul anterior, potrivit datelor INS. Mai mult de atât, numărul tinerilor cu vârsta mai mică de 18 ani scade şi ca pondere din totalul populaţiei, până la 17,9%, o tendinţă care are ca efect îmbătrânirea rapidă a populaţiei.

La începutul anului şcolar 2015/2016, populaţia şcolară era de 3,64 milioane de copii, care frecventau 7.108 de unităţi şcolare, unde predau 237.443 cadre didactice. Din totalul populaţiei şcolare, numărul copiilor din creşe şi grădiniţe era de 553.553, al elevilor din clasele primare şi gimnaziale de 1,7 milioane, iar al celor din învăţământul liceal de 673.615. Din numărul total de elevi înscrişi la începutul anului şcolar 2015/2016, 2,5 milioane frecventau şcoala la forma de învăţământ de zi.

A început înscrierea copiilor la grădiniţe

Reînscrierile la grădiniţă se vor desfăşura în perioada 4 – 20 mai, iar înmatriculările pentru copiii care nu au mai fost înscrişi vor începe pe 23 mai, potrivit calendarului publicat de Ministerul Educaţiei.

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a solicitat inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti să asigure toate măsurile necesare şi să respecte toate etapele calendarului înscrierii în grădiniţă, astfel încât întregul proces să fie finalizat până la data de 29 iulie 2016.

Orarul reînscrierilor şi al înscrierilor va fi stabilit de conducerea unităţii de învăţământ şi va fi afişat, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (dacă există), şi pe site-ul inspectoratelor şcolare.

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscrieri, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii de 3 ani). În baza HG nr. 1252/2012 şi în limita locurilor disponibile, pot fi înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani.
În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale (stabilite de Ministerul Educaţiei) şi criterii de departajare specifice (elaborate de fiecare unitate de învăţământ preşcolar, aprobate de Consiliul de administraţie al acesteia şi avizate de Oficiul juridic al Inspectoratului Şcolar Judeţean/al municipiului Bucureşti până la data de 20 mai).

Cererile respinse fie ca urmare a opţiunilor insuficiente din fişa de înscriere, fie din cauza absenţei locurilor la unitatea de învăţământ dorită, vor putea fi redepuse şi aprobate în etapele imediat următoare sau în etapa de ajustări, programată în perioada 1 – 31 august.

Înscrierea în clasa pregătitoare 2015. Calendar şi condiţii

Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare sau direct în clasa I pentru anul şcolar 2015 – 2016 va avea loc în perioada februarie – aprilie, potrivit unui proiect de calendar elaborat de Ministerul Educaţiei şi citat de agenţia Mediafax.

În proiect se precizează că la 9 februarie vor fi afişate circumscripţiile şcolare şi planul de şcolarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învăţământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, şi pe site-ul inspectoratului şcolar.