Tag Archives: Inginerie Mecanica

Admitere la Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului (UTCN)

Pentru studenţii care îşi doresc un viitor sigur, şi specializări perfect adaptate pieţei muncii, Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca organizează admitere, concurs de dosare la nivel licenţă şi master, atât pentru locurile finanţate de la buget, cât şi pentru cele cu taxă.

Poţi deveni şi tu inginer, într-unul din următoarele domenii: Ingineria Materialelor, Ingineria Mediului şi Inginerie Mecanică.

Înscrierile au loc în perioada 18-22 şi 25 iulie 2016.

Mai multe informaţii puteţi găsi pe site-ul facultăţii: imm.utcluj.ro.


Potrivit site-ului de prezentare, Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului a fost înfiinţată în anul 1990, sub denumirea Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, la iniţiativa unui colectiv de cadre didactice şi cercetători cu preocupări consecvente şi rezultate de prestigiu în domeniul ingineriei materialelor.

Denumirea facultăţii a fost schimbată în anul 2011 – Ingineria Materialelor şi a Mediului pentru a pune în evidenţă cele două domenii de studii gestionate.

În urma ierarhizării domeniilor de studiu (conform art. 193 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 789/2011 -http://chestionar.uefiscdi.ro/) de către organisme naţionale şi internaţionale, ambele domenii ale facultăţii sunt în categoria A (cea mai performantă).

În plus, domeniul Ingineria Materialelor a acumulat cel mai mare punctaj, fiind pe primul loc în ţară, iar domeniul Ingineria Mediului pe locul doi.