Burse pentru elevii de la şcolile profesionale

Elevii din învăţământul profesional cu durata de 3 ani beneficiază de susţinere financiară, în conformitate cu prevederile legale, prin “Bursa Profesională” aprobată prin HG nr. 1062/2012. Se menţine astfel bursa de 200 lei lunar pe care o primesc încă din 2012 toţi elevii care frecventează învăţământul profesional. Pe lângă această bursă, elevii din învăţământul profesional pot beneficia şi de susţinere financiară, stimulente şi alte forme de sprijin acordate de compania la care fac practica.

Învăţământul profesional cu durata de 3 ani se poate organiza numai în unităţile de învăţământ profesional şi tehnic acreditate sau autorizate şi numai acolo unde există un contract încheiat cu o firmă, la care se şi organizează practica elevilor. Aceste contracte-cadru încheiate de către şcolile profesionale cu operatorii economici/instituţiile publice partenere sunt pe o durată de minimum 3 ani şi stau la baza contractelor de pregătire practică a elevilor din învăţământul profesional.

Lista unităţilor de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani se stabileşte anual, pe baza propunerilor unităţilor de învăţământ şi a operatorilor economici.

Comments

comments