Condiţii pentru înscrierea în învăţământul profesional

Anul şcolar 2014-2015 va fi primul în care învăţământul profesional nou-introdus va avea o durată de 3 ani, din clasa a IX-a până în clasa a XI-a.

  • Elevii de clasa a VIII-a se pot înscrie în mai 2014 în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, organizat în şcolile unde există un contract cu cel puţin o firmă unde elevii îşi vor face practica.
  • Pentru a se înscrie, elevii cer la secretariatul şcolii gimnaziale completarea fişei de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani.
  • Depun apoi fişa la şcoala profesională pe care vor să o urmeze. În fişa de înscriere, un elev poate înregistra mai multe opţiuni de calificare profesională, în ordinea preferinţelor.
  • Elevilor care nu reuşesc să promoveze clasa a VIII-a (înscrierea se face în luna mai) li se anulează înscrierea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani.
  • În şcolile profesionale unde numărul elevilor candidaţi este mai mic sau egal cu numărul de locuri oferit, media de admitere la învăţământul profesional va fi calculată ca medie ponderată între media generală la Evaluarea Naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 25%.
  • Dacă firma se implică prin susţinere financiară în formarea profesională a elevilor, atunci poate cere şcolii să organizeze o sesiune de preselecţie a candidaţilor. Candidaţii care sunt respinşi la preselecţie se pot înscrie la o altă şcoală profesională cu durata de 3 ani, care nu a organizat sesiune de preselecţie, sau se pot înscrie la învăţământul liceal.
  • În cazul în care numărul candidaţilor este mai mare decât numărul locurilor oferite de şcoală profesională, atunci se organizează o probă suplimentară de admitere (după sesiunea de preselecţie, în şcolile în care aceasta a fost organizată). Admiterea se va face luând în calcul 70% media de admitere definit mai sus şi în proporţie de 30% nota obţinută la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învăţământ.

Comments

comments