Tag Archives: practica

Condiţii pentru desfăşurarea stagiilor de pregătire practică

Pregătirea practică a elevilor se desfăşoară în cadrul orelor de laborator tehnologic, al orelor de instruire practică şi al stagiilor de pregătire practică stabilite prin planurile de învăţământ. Orele de laborator tehnologic şi orele de instruire practică se pot desfăşura atât în laboratoarele şi atelierele şcolii, cât şi la operatorul economic. Durata stagiilor de pregătire practică se stabileşte prin planul-cadru de învăţământ.