Condiţii pentru desfăşurarea stagiilor de pregătire practică

Pregătirea practică a elevilor se desfăşoară în cadrul orelor de laborator tehnologic, al orelor de instruire practică şi al stagiilor de pregătire practică stabilite prin planurile de învăţământ. Orele de laborator tehnologic şi orele de instruire practică se pot desfăşura atât în laboratoarele şi atelierele şcolii, cât şi la operatorul economic. Durata stagiilor de pregătire practică se stabileşte prin planul-cadru de învăţământ.

Stagiile de pregătire practică se realizează, de regulă, la operatorul economic / instituţia publică partenera. Însa metodologia prevede ca “pentru a răspunde nevoilor angajatorilor, în special din sectorul IMM, stagiile de pregătire practică pot fi organizate şi în unitatea de învăţământ, dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiţii:

  • unitatea de învăţământ dispune de ateliere dotate corespunzător şi de resursa umană calificată pentru desfăşurarea pregătirii practice a elevilor şi asigură împreună cu operatorii economici/ instituţiile publice partenere materiile prime şi materialele necesare dobândirii de către elevi a competenţelor profesionale;
  • condiţiile de organizare şi desfăşurare a stagiilor de pregătire practică în unitatea de învăţământ sunt reglementate în contractele-cadru cu operatorii economici/ instituţiile publice partenere”.

Pentru organizarea stagiilor de pregătire practică în şcoală, aprobarea este dată de inspectorul şcolar general, la cererea unităţii de învăţământ, avizată de inspectorul şcolar pentru învăţământul profesional şi tehnic. De asemenea, pregătirea practică a elevilor realizată în şcoală se organizează, pentru fiecare calificare profesională, cu grupe de maximum 15 elevi, sub îndrumarea unui cadru didactic desemnat de unitatea de învăţământ.

Comments

comments