Au început înscrierile la Universitatea ”Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Drept! Detalii despre cursuri și taxe (A)

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” București este înainte de toate o adevărată familie, creată în scopul formării profesionale bazate pe competențe a studenților și masteranzilor, în cadrul programelor de studii universitare de licenţă și de masterat.

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a acordat succesiv Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” Bucuresti, în perioada 2010-2015, 2015-2020, ”GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT”, cel mai înalt calificativ care se acordă unei universităţi din România.

Pentru anul universitar 2020-2021, oferta educațională a universității cuprinde: 25 de programe de studii universitare de licenţă şi 22 de programe de studii universitare de master, din cadrul facultăţilor din Bucureşti, Cluj-Napoca şi Timişoara.

Informațiile despre oferta educațională a universității se găsesc pe site-ul nostru, www.ucdc.ro.

Facultatea de Drept din Cluj-Napoca a fost înfiinţată în anul 1991, în cadrul acesteia derulându-se illo tempore cursuri la nivel licență, la specializarea “Drept”, formele de învățământ cu frecvenţă şi frecvenţă redusă, precum si la nivel master.

Oferta educaţională a Facultății de Drept Cluj-Napoca, cu sediul în str. Burebista, nr. 2, cuprinde:

– la specializarea “Drept”, forma de învăţământ cu frecvență – 200 de locuri;

– la specializarea “Drept”, forma de învățământ cu frecvenţă redusă – 150 de locuri;

– două programe de masterat, “Drept național și european al afacerilor”, două semestre, “Științe penale și criminalistică”, trei semestre, fiecare având câte 75 de locuri.

Admiterea în cadrul facultății noastre se desfășoară online pe www.dimitriecantemir.ro și la sediul facultății din Cluj-Napoca, str. Burebista nr. 2, unde sunt asigurate toate condițiile de siguranță sanitară, în vederea prevenirii răspândirii infecției cu virusul Covid-19.

Înscrierile sunt în curs de desfășurare!

Prima etapă de înscrieri se încheie la 20 iulie, urmând o a doua etapă în august și septembrie, la formele de învăţământ unde vor rămâne locuri neocupate.

Calendarul admiterii cuprinde datele relevante ale celor două etape de admitere, din iulie și septembrie.

Admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă se realizează pe baza mediei obţinute la examenul de bacalaureat. În cazul mediilor egale obţinute la admitere de către candidaţii situaţi pe ultimul loc, criteriul de departajare va fi nota obţinută la proba scrisă la limba română de la examenul de bacalaureat. Formularul de înscriere la admiterea licență AICI

Admiterea în ciclul de studii universitare de masterat se realizează pe baza mediei obţinute la examenul de licenţă. Formularul de înscriere la admitere masterat AICI


Cu privire la taxe, menționăm următoarele:

taxa de înscriere este de 100 lei si nu se restituie;

-taxa de școlarizare este de 3300 lei și se achită în lei, integral sau în 2 rate.

Candidații declarați admiși la programele de studii de licență beneficiază de următoarele facilități la achitarea taxei de școlarizare:

– pentru achitarea integral a taxei beneficiază de o reducere de 250 lei;

– taxa poate fi achitată și în doua tranșe (minimum 1/2 din taxa de școlarizare) până la data de 17.08.2020 (etapa I), respectiv până la 02.10.2020 (etapa a II-a).

Facultatea oferă și alte facilități la plata taxei pentru studenții declarați admiși la programele de studii de licență si anume, taxa de scolarizare se reduce cu 15% pentru:

– candidații care provin din aceeași familie, cu condiția ca ambii să achite integral taxa anuală de școlarizare;

– absolvenții licențiați ai unei facultăți din cadrul Universității Creștine “Dimitrie Cantemir” București sau din alte universități;

– studenții care urmează simultan cursurile a două facultăți din cadrul Universității Creștine “Dimitrie Cantemir” București (reducerea se acordă numai pentru taxa de școlarizare aferentă unui program de studii universitar);

– primii trei studenți de la învățământul cu frecvență, clasați în funcție de rezultatele obținute la învățătură;

Taxele și modalitatea de plată pentru admiterea la studiile universitare de masterat sunt similare cu cele de la admiterea la studiile de licență, cu mențiunea că se acordă posibilitatea reducerii cu 10% la plata taxei anuale de şcolarizare pentru candidații declarați admiși la programele de studii de master, care sunt licenţiaţi ai facultăților din cadrul universității noastre.


Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” a încheiat parteneriate şi acorduri de colaborare cu universităţi și institute de cercetare din ţară şi din străinătate, centre culturale și instituții din spațiul social-economic.

Studenţii facultăților din Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” Bucuresti pot beneficia de mobilităţi în cadrul programului Erasmus+ al Uniunii Europene.

Vă așteptăm cu drag să vă alăturați familiei Facultății de Drept Cluj-Napoca, a Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” București!

Comments

comments