BACALAUREAT 2014. A început proba de evaluare a competenţelor digitale

Elevii de clasa a XII-a încep astăzi, luni, 16 iunie 2014, proba de evaluare a competenţelor digitale la BAC 2014. Proba D a Bacalaureatului, proba  de evaluare a competenţelor digitale, are statutul de probă obligatorie în cadrul examenului debacalaureat, pentru candidaţii de la toate filierele, profilurile şi specializările. La proba de COMPETENŢE DIGITALE BACALAUREAT 2014 sunt propuse şapte domenii de competenţă:

BACALAUREAT 2014, COMPETENŢE DIGITALE. 1. Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor – Operarea corectă la nivel elementar; Descrierea interfeţei sistemului de operare; Descrierea organizării informaţiilor pe suport extern; Operarea cu discuri logice, directoare, fişiere; Utilizarea unor accesorii ale sistemului de operare Windows; Aplicarea modalităţilor de tipărire a unui fişier; Operarea cu tastatura şi mouse-ul

BACALAUREAT 2014, COMPETENŢE DIGITALE. 2. Editoare de texte – Enumerarea şi aplicarea operaţiilor de bază necesare prelucrării unui text; Utilizarea operaţiilor de bază în procesarea textului; Aplicarea diferitelor modalităţi de formatare a textului; Utilizarea avansată a editorului de texte; Descrierea şi aplicarea corectă a modului de tipărire a unui document; Descrierea facilităţilor de utilizare a poştei electronice, faxului; Deprinderea redactării corecte şi rapide a unor documente

BACALAUREAT 2014, COMPETENŢE DIGITALE. 3. Informaţie şi comunicare – Definirea noţiunilor legate de „arhitectura” Internetului; Enumerarea serviciilor oferite de Internet şi descrierea acestora; Enumerarea componentelor necesare accesului la Internet; Clasificarea şi folosirea modului de adresare în Internet; Utilizarea posibilităţilor de căutare a informaţiilor; Utilizarea serviciilor oferite de Internet; Descrierea şi aplicarea măsurilor de securitate în utilizarea Internetului; Utilizarea corectă a regulilor de comportare în reţeaua Internet; Utilizarea operaţiilor de bază necesare realizării unei pagini HTML; Inserarea în pagina web a elementelor: text, imagine, tabel, hiper-legătură etc.; Aplicarea operaţiilor de bază necesare pentru realizarea unei pagini web – copiere, mutare, ştergere, formatare; Transformarea documentelor multimedia în pagini web

BACALAUREAT 2014, COMPETENŢE DIGITALE. 4. Concepte de bază ale Tehnologiei Informaţiei (IT) – Identificarea componentelor hardware şi software ale unui calculator personal; Descrierea funcţionării unui calculator personal; Descrierea performanţelor unui computer; Definirea conceptului de reţea de calculatoare şi enumerarea avantajelor lucrului în reţea; Descrierea situaţiilor în care poate fi utilizat un calculator în activitatea zilnică; Argumentarea necesităţii securizării computerelor şi a reţelelor; Descrierea implicaţiilor utilizării calculatorului, din punctul de vedere al sănătăţii; Descrierea aspectelor de bază legale privind utilizarea software-ului

BACALAUREAT 2014, COMPETENŢE DIGITALE.  5. Editoare de calcul tabelar – Aplicarea operaţiilor elementare şi a conceptelor de bază ale aplicaţiei de calcul tabelar; Utilizarea opţiunilor de formatare şi gestionare a datelor din foile de calcul; Utilizarea formulelor şi a funcţiilor; Utilizarea corectă a opţiunilor de tipărire a unei foi de calcul; Utilizarea unor tehnici şi procedee de realizare de grafice şi diagrame; Realizarea de import obiecte

BACALAUREAT 2014, COMPETENŢE DIGITALE. 6. Baze de date – Aplicarea operaţiilor elementare şi a conceptelor de bază ale aplicaţiei pentru gestionarea bazelor de date; Operarea cu baze de date; Utilizarea informaţiilor dintr-o bază de date; Crearea şi utilizarea formularelor; Crearea şi utilizarea rapoartelor

BACALAUREAT 2014, COMPETENŢE DIGITALE. 7. Prezentări – Aplicarea operaţiilor de bază necesare realizării unei prezentări; Utilizarea operaţiilor de bază necesare pentru realizarea unei prezentări – copiere, mutare, ştergere; Aplicarea modalităţilor de formatare a unei prezentări; Utilizarea elementelor grafice în prezentare; Utilizarea diagramelor; Aplicarea efectelor de animaţie şi de tranziţie într-o prezentare; Identificarea modalităţilor de a realiza tipărirea prezentării

Comments

comments