Bacalaureat 2014: Au început probele orale

Elevii susţin, în perioada 10-12 iunie, proba orală de evaluare a competenţelor de limba română din cadrul examenului de Bacalaureat 2014. Rezultatul obţinut la această probă nu se calculează la media finală de la Bac 2014, dar un candidat nu poate promova examenul dacă nu participă şi la probele orale, atrage atenţia Ministerul Educaţiei. Candidaţii intră în sala de examen în ordinea afişată, respectându-se criteriul alfabetic şi ora prevăzută pentru fiecare grupă, precizează Ministerul Educaţiei.

Este strict interzis accesul candidaţilor cu orice tip de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul sau comunicare.

Pentru elaborarea răspunsurilor, fiecărui candidat i se acordă câte 15 minute pentru pregătirea răspunsurilor, iar pentru susţinerea acestora în faţa comisiei, câte 10 – 15 minute. Subiectele, elaborate de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), cuprind texte literare şi non-literare, funcţionale şi non-funcţionale, precum şi itemi corespunzători descriptorilor de competenţe din programele pentru Bacalaureat. Subiectele au un grad de complexitate care să permită tratarea lor integrală în maximum 10-15 minute.

Rezultatul obţinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător grilei aprobate la nivel naţional.

Probele orale se punctează cu patru calificative: începător, mediu (elevul are cunoştinte minime de comunicare), avansat (elevul are câteva dificultăţi de comunicare) şi experimentat, care este cel mai mare calificativ acordat de către profesorii examinatori.

Nivelul de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română se stabileşte de comun acord de către cei doi profesori examinatori, în conformitate cu descriptorii din programele de Bacalaureat şi cu grila cuprinsă în procedurile elaborate şi transmise de CNEE. Suplimentul descriptiv al certificatului de competenţă conţine descrierea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă ale candidatului şi se va completa în conformitate cu nivelul acordat candidatului.

Un elev care nu se prezintă la probele orale poate participa la probele scrise, însă nu poate promova examenul de Bacalaureat.

Comments

comments