Evaluare naţională 2014. Ce subiecte s-au dat la limba română şi matematică

Elevii au susţinut, luni, prima probă de la Evaluarea Naţională, la Limba şi literatura română.

Aceştia au avut de rezolvat două subiecte cu mai multe cerinţe, notate în total cu 78 de puncte, zece puncte fiind acordate din oficiu.

Alte 12 puncte au fost acordate pentru redactarea întregii lucrări, respectiv pentru unitatea compoziţiei, coerenţa textului, registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului, ortografie, punctaje, vizibilitate şi aşezarea corectă a textului în pagină.

sub-1-modificatLa primul subiect, notat în total cu 30 de puncte, elevii au primit un fragment din poezia “Rânduri pentru Anul Nou” de Ion Minulescu, legat de care au avut de îndeplinit cinci cerinţe: să găsească pentru cuvintele din text “fiindcă”, “cer” şi “liniştit” câte unui sinonim; să explice rolul virgulei în secvenţa “Bine-ai venit, An nou”; să precizeze măsura primelor două versuri ale poeziei; să menţioneze două trăsături ale genului liric prezente în textul dat; să prezinte în 30-50 de cuvinte semnificaţia titlului poeziei.

Tot la primul subiect, elevii au avut de redactat o compunere de 150-250 de cuvinte în care să-şi prezinte opinia despre semnificaţia mesajului poeziei date. Pentru rezolvarea corectă a acestei cerinţe au fost acordate 12 puncte.

La subiectul al doilea, notat cu 36 de puncte, elevii au primit un text dintr-un articol publicat în presă, cu titul “Empatia, o abilitate dobândită prin lectură”, scris de Corina Zorzor, şi au avut de rezolvat două subpuncte.

sub-4-modificatElevii au avut, la subpunctul A, de rezolvat mai multe cerinţe, una dintre acestea fiind formularea câte unui enunţ în care să fie indicate numele universităţii care a realizat cercetarea menţionată în text şi categoria de copii cu o capacitate mai mare de empatie. O altă cerinţă a fost indentificarea numelui autorului şi a titlului de unde a fost extras fragmentul.

De asemenea, elevii trebuiau să arate ce părţi de vorbire sunt cuvintele “de” , “care” şi ” psihologice” din textul dat, să precizeze funcţia sintactică a cuvintelor “aceia” şi “capacitate”, să transcrie două propoziţii subordonate diferite dintr-o frază dată şi să arate felul acestora, să construiască o frază din două propoziţii în care să existe o propoziţie subordonată predicativă introdusă prin conjuncţia subordonatoare “să”. Fiecare cerinţă a fost notată cu 4 puncte.

Tot la subiectul al doilea, elevii au avut de redactat, în 80-150 de cuvinte, o scurtă naraţiune în care să prezinte o întâmplare petrecută în timpul participării la o întâlnire organizată de şcoală cu un scriitor contemporan. Pentru rezolvarea corectă a acestei cerinţe, elevii pot primi 12 puncte.

Rezultatele vor fi afişate vineri 27 iunie, până la ora 16.00, şi în aceeaşi zi pot fi depuse contestaţiile. Rezultatele finale vor fi făcute publice în 1 iulie.

Iată şi subiectele la proba matematică:

Comments

comments