Promovarea ofertei din învăţământul profesional

Proiectul metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat cu durata de 3 ani prevede că inspectoratele şcolare judeţene/ al municipiului Bucureşti vor publica lista cu unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani şi oferta de pregătire a acestora în broşura admiterii în învăţământul liceal de stat. De asemenea, inspectoratele şcolare judeţene vor realiza activităţi de prezentare şi promovare a ofertei locale a învăţământului profesional, împreună cu unităţile de învăţământ şi cu operatorii economici parteneri.

Pentru promovarea ofertei locale a învăţământului profesional este obligatorie realizarea următoarelor activităţi, se arată în draftul de metodologie:

  • organizarea acţiunii “Săptămâna meseriilor” în perioada dedicată activităţilor de consiliere şi orientare profesională a elevilor;
  • organizarea acţiunii “Târgul meseriilor” pentru prezentarea ofertei la nivel regional / judeţean;
  • promovarea învăţământului profesional şi a numărului de locuri disponibile în mijloacele locale de comunicare în masă.

Comments

comments