Tag Archives: şcoli profesionale

Cum se vor face înscrierile la şcolile profesionale anul viitor

De anul viitor, elevii care vor să înveţe o meserie se pot înscrie direct la şcoala profesională după Evaluarea Naţională, unde vor studia timp de trei ani de zile şi vor face practică în companii partenere, cu o bursă lunară de 200 de lei. Pe parcursul celor 3 ani de studiu, elevii vor parcurge discipline ale învăţământului obligatoriu, cât şi module de pregătire practică pentru calificare profesională. 

Condiţii pentru desfăşurarea stagiilor de pregătire practică

Pregătirea practică a elevilor se desfăşoară în cadrul orelor de laborator tehnologic, al orelor de instruire practică şi al stagiilor de pregătire practică stabilite prin planurile de învăţământ. Orele de laborator tehnologic şi orele de instruire practică se pot desfăşura atât în laboratoarele şi atelierele şcolii, cât şi la operatorul economic. Durata stagiilor de pregătire practică se stabileşte prin planul-cadru de învăţământ.

Burse pentru elevii de la şcolile profesionale

Elevii din învăţământul profesional cu durata de 3 ani beneficiază de susţinere financiară, în conformitate cu prevederile legale, prin “Bursa Profesională” aprobată prin HG nr. 1062/2012. Se menţine astfel bursa de 200 lei lunar pe care o primesc încă din 2012 toţi elevii care frecventează învăţământul profesional. Pe lângă această bursă, elevii din învăţământul profesional pot beneficia şi de susţinere financiară, stimulente şi alte forme de sprijin acordate de compania la care fac practica.

Condiţii pentru înscrierea în învăţământul profesional

Anul şcolar 2014-2015 va fi primul în care învăţământul profesional nou-introdus va avea o durată de 3 ani, din clasa a IX-a până în clasa a XI-a.

  • Elevii de clasa a VIII-a se pot înscrie în mai 2014 în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, organizat în şcolile unde există un contract cu cel puţin o firmă unde elevii îşi vor face practica.

Vezi când încep înscrierile în învăţământul profesional!

În luna mai încep înscrierile elevilor de clasa a VIII-a în învăţământul profesional cu durata de 3 ani; candidaţii respinşi sau cei care doresc să renunţe la locul ocupat în şcoala profesională se pot înscrie la admiterea în învăţământul liceal.

Prevederile fac parte din Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat cu durata de 3 ani pentru anul şcolar 2014-2015, care a fost pusă în dezbatere de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Învăţământul profesional, în cadrul căruia elevii fac practica direct la angajator, a fost lansat de fostul ministru al Educaţiei, Daniel Funeriu, iar ministrul Remus Pricopie a majorat durata acestuia, la 3 ani.