Calendarul înscrierii în clasa pregătitoare 2016

Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare se va realiza, potrivit Ministerului Educaţiei, în perioada 29 februarie – 18 martie (în cadrul primei etape) şi în perioada 30 martie – 8 aprilie (în cadrul etapei a doua). Principala noutate din acest an este că niciun copil nu va mai putea fi înscris în clasa I fără să fi urmat clasa pregătitoare mai întâi. În anii şcolari anteriori, autorităţile permiteau, prin excepţie, şi înscrierea copiilor direct în clasa I.


Calendarul înscrierii în clasa pregătitoare 2016

  • 22 februarie: afişarea circumscripţiilor şcolare, a numărului de clase pregătitoare alocate de fiecare unitate de învăţământ, a programului de completare a cererilor de înscriere, a programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor (în cazurile în care este necesară) şi a şcolilor în care se va desfăşura aceasta;
  • 24 februarie – 3 martie: organizarea unei zile a porţilor deschise în fiecare şcoală cu clase pregătitoare;
  • 23 februarie – 17 martie: realizarea evaluării dezvoltării psihosomatice şi comunicarea rezultatelor;
  • 29 februarie – 18 martie: completarea cererilor de înscriere în clasa pregătitoare (prima etapă);
  • 25-26 martie: afişarea candidaţilor înmatriculaţi, a numărului de locuri rămase libere şi a copiilor neînscrişi după prima etapă;
  • 30 martie – 8 aprilie: depunerea cererii de înscriere în clasa pregătitoare la şcoala de pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate (etapa a doua);
  • 15 aprilie: afişarea listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare;
  • 18-22 aprilie: centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratele şcolare a cererilor pentru copiii neînscrişi încă în şcoli.

 

Înscrierea în învăţământul primar, în clasa pregătitoare, va fi obligatorie pentru copiii care împlinesc vârsta de şase ani înainte de 31 august.

În cazul copiilor care împlinesc această vârstă în perioada 1 septembrie – 31 decembrie (sau chiar după aceasta), înscrierea în clasa pregătitoare se va putea face numai dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare. Acest lucru se va face la solicitarea scrisă a părinţilor.

Dacă nu vor opta pentru clasa pregătitoare sau dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice va fi negativă, părinţii copiilor care împlinesc şase ani între 1 septembrie şi 31 decembrie (sau chiar după) îi vor înscrie pe aceştia la grădiniţă, în grupa mare.

În principal, toţi copiii pentru care se va cere înscrierea în clasa pregătitoare la şcoala de circumscripţie vor fi înmatriculaţi în unitatea respectivă. Totuşi, în funcţie de locurile libere, va exista şi posibilitatea înscrierii în alte şcoli decât cea de circumscripţie.

În situaţia în care cererile de înscriere pentru copiii din afara circumscripţiei vor depăşi numărul de locuri libere, vor fi aplicate criterii generale şi specifice de departajare.


Completarea cererii de înscriere în învăţământul primar, în clasa pregătitoare, se va face fie online, fie la secretariatul şcolii la care se doreşte înregistrarea copilului. Însă validarea cererii va fi obligatorie, iar acest lucru se va putea face doar la unitatea de învăţământ în cauză, în baza unei programări, zilnic, între orele 8:00 şi 20:00 (luni-vineri) sau între 9:00 şi 13:00 (sâmbăta).

În momentul completării cererii de înscriere sau, după caz, al validării acesteia, părinţii vor trebui să depună o copie a actului de identitate propriu şi o copie a certificatului de naştere al copilului. Acestea vor fi certificate conform cu originalul de către secretariarul şcolii.

În cazurile în care va fi necesară evaluarea dezvoltării psihosomatice, părinţii vor trebui să depună şi o copie a rezultatului pozitiv al acesteia, iar în cazurile în care înscrierea se va cere la o altă unitate decât şcoala de circumscripţie, părinţii vor trebui să depunădocumentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare.

Etapa a doua de înscriere în învăţământul primar, în clasa pregătitoare, va fi destinată copiilor care n-au fost cuprinşi într-o şcoală sau care n-au participat deloc la prima etapă de înscriere. În cadrul acesteia, cererile de înscriere vor putea fi completate doar pentru unităţile de învăţământ la care mai există locuri libere.

 

 

Comments

comments