Ce trebuie să ştie copiii după ce termină clasa pregătitoare? Părinţii vor primi un raport

Copiii care termină clasa pregătitoare vor fi evaluaţi printr-un raport electronic, pe care învăţătoarele şi învăţătorii trebuie să îl completeze în luna mai, potrivit Ministerului Educaţiei, care a publicat o metodologie de completare a raportului de evaluare a elevilor, precum şi modelul tip de raport de evaluare pentru fiecare materie. Părinţii vor primi o copie a acestui raport, care nu poate fi făcut însă public.

În Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul nr. 3678 din 8 aprilie 2015 al ministrului Educaţiei privind aprobarea Metodologiei de întocmire, completare şi valorificare a raportului de evaluare la finalul clasei pregătitoare. Evaluarea are drept scop identificarea competenţelor specifice dobândite de elevii aflaţi la finalul clasei pregătitoare, prevăzute în programele şcolare în vigoare pentru clasa pregătitoare.

Raportul de evaluare este valorificat pentru optimizarea procesului educativ în ansamblul său şi pentru fundamentarea deciziilor de orientare şi consiliere educaţională, stând la baza întocmirii/actualizării planului individualizat de învăţare pentru elevi.

Învăţătorul care predă la clasa respectivă prezintă părinţilor în mod individual conţinutul raportului de evaluare pentru a-i implica pe aceştia în activitatea educativă, prin prezentarea rezultatelor pozitive, dar şi a celor care urmează a fi ameliorate. O copie a acestui raport este înmânată părinţilor. Raportul face parte integrantă din portofoliul educaţional al elevului.

Raportul este structurat pe mai multe secţiuni: Comunicare în limba română, Comunicare în limba modernă, Matematică şi explorarea mediului, Religie, Arte vizuale şi abilităţi practice, Muzică şi mişcare, Educaţie fizică şi Dezvoltare personală. Raportul mai include competenţele generale, precum şi competenţele specifice asociate fiecărei discipline, în dreptul cărora dascălul consemnează în baza documentelor-suport, nivelul achiziţiei: “realizată” sau „în curs de realizare”, după caz.

Comments

comments