Evaluări Naţionale pentru clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a

Evaluările Naţionale de la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a vor avea loc în mai şi în iunie 2015; acestea vor începe pe data de 18 mai cu testele de la la clasa a II-a şi se termină în data de 3 iunie cu examenele de la clasa a VI-a potrivit calendarului publicat de Ministerul Educaţiei.

1. Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a – EN II:

18 mai 2015 Scris – Limba română

19 mai 2015 Citit – Limba română

Scris-Citit – Limba română pentru minorităţile naţionale

20 mai 2015 Matematică

21 mai 2015 Scris – Limba maternă

22 mai 2015 Citit – Limba maternă

2. Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a – EN IV:

26 mai 2015 Limba română

27 mai 2015 Matematică

28 mai 2015 Limba maternă

3. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a – EN VI:

2 iunie 2015 Limbă şi comunicare

3 iunie 2015 Matematică şi Ştiinţe ale naturii


Metodologia precizează că testele elaborate pentru Evaluarea Naţională de la clasa a II-a (EN II), a elevilor care au urmat cursurile clasei a II-a în limba română, sunt structurate astfel:

a) primul test vizează evaluarea competenţelor de producere a mesajelor scrise;

b) al doilea test vizează evaluarea competenţelor de receptare a mesajelor citite;

c) al treilea test vizează evaluarea competenţelor de matematică.


Testele elaborate pentru EN II, administrate elevilor aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile clasei a II-a în limba maternă, sunt structurate astfel:

a) primul test vizează evaluarea competenţelor de receptare-producere a mesajelor scris-citite în limba română;

b) al doilea test vizează evaluarea competenţelor de matematică;

c) al treilea test vizează evaluarea competenţelor de receptare a mesajelor citite în limba maternă;

d) al patrulea test vizează evaluarea competenţelor de producere a mesajelor scrise în limba maternă.

Elevilor aparţinând minorităţilor naţionale, care au urmat cursurile în limba maternă, li se asigură testele de matematică atât în limba în care au studiat, cât şi în limba română.


Testele elaborate pentru EN IV, administrate elevilor care au urmat cursurile clasei a IV-a în limba română, sunt structurate astfel:

a) primul test vizează evaluarea competenţelor de înţelegere a textului scris în limba română;

b) al doilea test vizează evaluarea competenţelor de matematică.

Testele elaborate pentru EN IV, administrate elevilor aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile clasei a IV-a în limba maternă, sunt structurate astfel:

a) primul test vizează evaluarea competenţelor de înţelegere a textului scris în limba română;

b) al doilea test vizează evaluarea competenţelor de matematică;

c) al treilea test vizează evaluarea competenţelor de înţelegere a textului scris în limba maternă.


Testele elaborate pentru EN VI sunt structurate astfel:

a) primul test vizează evaluarea unor competenţe din aria curriculară „Limbă şi comunicare”;

b) al doilea test vizează evaluarea unor competenţe din aria curriculară „Matematică şi Ştiinţe ale naturii”.

Durata alocată rezolvării testelor de evaluare este după cum urmează:

– de câte 30 de minute pentru fiecare test administrat la EN II;

– de câte 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN IV;

– de câte 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN VI.

Comments

comments